شهادت امیر المومنین علی بن ابیطالب بر تمامی محبان آن حضرت تسلیت باد

 


******

 

 

 


حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:

* هیچ دشمنی برای انسان٬ ستمگرتر از نفس او نیست.

* بنده ی شهوت اسیری است که از اسارت رهایی نخواهد یافت.

* کسی که نهان و آشکار٬ و کردار و گفتارش تفاوتی نکند٬ به راستی امانتش را ادا و عبادتش را خالص کرده است.

* بد ترین شما کسانی هستند که سخن چینی می کنند و میان دوستان جدائی می افکنند و برای افراد پاکدامن عیب جویی می کنند.

* آن کسی که نهی ازمنکر را با دل و زبان و دست ترک کند٬ پس او مرده ای است در میان زندگان.

مجموعه سی پوستر بسیار زیبای شهادت امام علی
به دلیل حجم زیاد، پوستر ها رو به صورت لینک قرار دادم

التماس دعــا


http://8pic.ir/images/8btst3f16snhjs90271n.jpg

http://8pic.ir/images/g2a00w3cl8yypupdyc4m.jpg

http://8pic.ir/images/n3yu239ts8x9byzl0qu8.jpg

http://8pic.ir/images/9tut73gws0wjo61vfvmj.jpg

http://8pic.ir/images/577tqoplw5xdix5j5onl.jpg

http://8pic.ir/images/hr5ejwwzyzxhhti70pt8.jpg

http://8pic.ir/images/usqswmuownz7j855a9x7.jpg

http://8pic.ir/images/dy11fwg939fyhv13ffs2.jpg

http://8pic.ir/images/bf2tkqpeq9ggsc17bq7q.jpg

http://8pic.ir/images/ho2fvv7vdnwlv76wojyu.jpg

http://8pic.ir/images/cdhd5z86odu936whvzjs.jpg

http://8pic.ir/images/y0nb7620s0kc0mojffvw.jpg

http://8pic.ir/images/2c36mblml3l9ig0t67n1.jpg

http://8pic.ir/images/nnmyh5dknwhzj60xjwk5.jpg

http://8pic.ir/images/sos866qhtehsndpujlzq.jpg

http://8pic.ir/images/rji2ro8dblgebiwvrmje.jpg

http://8pic.ir/images/ukjjwq221e1xhh8hggy8.jpeg

http://8pic.ir/images/fjcqzeur60c1z0wd4rn0.jpg

http://8pic.ir/images/0b15e1fj81176nlmhjbq.jpg

http://8pic.ir/images/wjl7o8a3diaxjd7lk7px.jpg

http://8pic.ir/images/mn39dtx1hzvjtv9xh5xr.jpg

http://8pic.ir/images/8cy6nqfckfc5rhnkvzg6.jpg

http://8pic.ir/images/hzsmsan6g9qa3bb71dwy.jpg

http://8pic.ir/images/1pb5ltjburmfuqa212n8.jpg

http://8pic.ir/images/4vsij9ge33n6vajgq2bk.jpg

http://8pic.ir/images/r4qoov36qehzm5rx6rmk.jpg

http://8pic.ir/images/r6y6p1206wxmv8zmdb6m.jpeg

http://8pic.ir/images/1opc3rpfh8dcmyzwe1aw.jpg

http://8pic.ir/images/bdzotspdjb1qjoe37ici.jpg