کلیپ صوتی حاضر جوابی پیرمرد شیعه از زبان حاج آقا کافی


فردای قیامت که می شود منبر و کرسی می گذارن خدا می شینه روش (برخی از اهل تسنن قائل به جسمیت خداوند هستند)

ابوبکر با اعوانش میان می گن خدا اومدیم .....


پیشنهاد دانلـــود


********


دوستان اگر مداحی خاصی رو مد نظر داشتین از طریق ارتباط با من یا آی دی
morteza_alvez@yahoo.com

مطرح کنید تا در اسرع وقت قرار داده بشه