گلچین مداحی ویژه شهادت امام موسی کاظم با مداحی مداحان معروف کشوری

آقایان حاج محمدرضا طاهری - کربلائی حمید علیمی - سید مجید بنی فاطمه

مهدی ساحشور - حاج احمد واعظیحاج محمدرضا طاهری-مباد لحظه ای از یادتان جدا باشم (مناجات)

حاج محمدرضا طاهری-با الها راحتم کن (روضه)


حاج احمد واعظی-پروانه ام که بال و پرم درد میکند (روضه)


حاج احمد واعظی-کبوتری خسته به دام صیادم (واحد)


حاج احمد واعظی-تو امیر کاظمینی من فقیرکاظمینم (زمینه)حاج مهدی سلحشور-سالها سوخته ام تا شررم گردانی (روضه)


حاج مهدی سلحشور-وای وای امون از دل امام رضا (زمینه)


حاج مهدی سلحشور-غریب آقام غریب آقام (واحد)کربلایی حمیدعلیمی-واوایلا واویلا واویلا (زمینه)حاج سیدمجید بنی فاطمه-وقتی به طوس جا به کنار تو می کنم (روضه)


حاج سیدمجید بنی فاطمه-بخ شدوم روضه امام کاظه علیه السلام (روضه)


حاج سیدمجید بنی فاطمه-تا کاظمینش با دل خون پر می کشم از مشهد امشب (زمینه)
التمــاس دعــا